Kiedy trzeba, a kiedy można zgłosić się do psychologa?

Psychologowie przedszkolni pracują niemal w każdym przedszkolu, chociaż niewielu rodziców ma z nimi częsty kontakt. Zazwyczaj najwięcej uwagi specjaliści poświęcają dzieciom, chociaż do ich obowiązków należy również opieka nad rodzicami i nauczycielami. Warto o tym pamiętać, gdy tylko zaobserwujemy pierwsze niepokojące zmiany w zachowaniu naszego dziecka - u psychologa powinniśmy znaleźć zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu problemu. Psycholog w naszym przedszkolu jest obecny 2 razy w tygodniu. Rady wcale nie muszą dotyczyć funkcjonowania w grupie, chociaż najczęściej odnalezienie się w większej społeczności stanowi pierwszy, poważny problem kilkulatka. Każde z dzieci inaczej reaguje na nową rzeczywistość. Zasady panujące w przedszkolu różnią się od wymogów domowych. Nauczyciel opiekuje się cała grupą, a nie tylko jednym dzieckiem. Zabawki są wspólne i trzeba się nimi dzielić. Jedzenie jest inne niż to, które mama gotuje w domu. Nie w pełni dojrzałe i ukształtowane mechanizmy adaptacyjne, zwłaszcza trzylatków sprawiają, że dzieci źle znoszą rozłąkę z rodzicami, trudno jest się im przystosować i przyzwyczaić do nowego otoczenia.

Rodzice dziecka powinni zgłaszać się do psychologa nie tylko wtedy, gdy problem, z którym się borykają, jest już bardzo złożony, ale zawsze wtedy, gdy zaobserwują w funkcjonowaniu swojego dziecka niepokojące symptomy przejawiające się w sferze wychowawczej, funkcjonowania ruchowego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, komunikacji językowej (w mowie), w relacji w rodzinie, w zachowaniach agresywnych. Rodzice, czy opiekunowie nie powinni czekać zbyt długo w nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie i problem sam się naprawi, tylko muszą działać szybko i zdecydowanie, gdyż zawsze dużo szybciej i bardziej skutecznie pracuje się nawet z najtrudniejszymi problemami, które nie miały możliwości utrwalenia się w czasie. Idąc na wczesną konsultację do psychologa mają możliwość dowiedzenia się, czy konkretny problem, z którym się zwracamy jest na przykład związany z rozwojem dziecka, czy też dotyczy już poważniejszych zaburzeń.

Zadania psychologa w przedszkolu:

 • diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka na prośbę rodziców,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
 • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dziecka,
 • pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupach,
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych,
 • upowszechnianie wiedzy psychologicznej - prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem
 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci
 • konstruowanie samodzielnych - lub przy współudziale pedagoga - opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka
 • wspieranie mocnych stron dziecka
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

fragm. artykułu Renaty Uliszewskiej „Rola i zadania psychologa w przedszkolu”

Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip