Dlaczego warto wybrać

Jarzębinkę?
Misja

Rozwój i radość.

W Jarzębince wiemy, że dzieciństwo to bezcenny czas. Wierzymy, że naszą odpowiedzialnością jest zapewnienie środowiska i doświadczeń, które uchwycą radość dzieciństwa, pielęgnują indywidualny rozwój oraz buduję drogę do sukcesu w szkole i życiu. Stworzyliśmy miejsce, w którym każde dziecko może bezpiecznie odkrywać, uczyć się i rozwijać, będąc otoczonym bliską opieką i wsparciem, które sprzyjają rozwoju pełnego potencjału dziecka.

  • Świadome żywienie: Oferujemy zdrowe, zbilansowane posiłki dostosowane do potrzeb dzieci.

  • Rozwój umiejętności społecznych: Skupiamy się na budowaniu relacji i empatii.

  • Kreatywne i ruchowe zajęcia dodatkowe: Oferujemy różnorodne zajęcia artystyczne i sportowe.

  • Indywidualne podejście: Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe i traktowane z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

  • Współpraca z rodzicami: Prowadzimy otwartą komunikację i bliską współpracę z rodzicami.

  • Praca w małych grupach: Gwarantujemy indywidualną opiekę dzięki mniejszej liczbie dzieci w grupie.

  • Wszechstronny program nauczania: Nasz program obejmuje kreatywność, muzykę, języki i nauki ścisłe, przygotowując dzieci do przyszłości.

  • Rozwój samodzielności: Zachęcamy do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, wzmacniając pewność siebie dzieci.

  • Nowoczesne metody nauczania: Stosujemy innowacyjne podejścia pedagogiczne, aby pobudzać ciekawość i chęć do nauki.